La xarxa professional d'artistes i empreses culturals

Inici > Artistes / Empreses > Joan Ramon Bagés

Joan Ramon Bagés

Cap de sala/ Stage manager Palau de la Música Catalana de Barcelona ( Febrer de 1994 a Febrer de 2012)
- Coordinació del personal de sala (acomodadors, porters, regidor) - Supervisió logística del personal tècnic abans i durant la realització dels actes (il•luminació, so, afinadors, personal auxiliar d´escenari) - Gestió i solució de possibles incidències amb els abonats, clients i públic en general - Recepció i acomodació dels artistes durant la seva estada a dependències i camerinos (necessitats, assajos, concerts, etc.) - Atenció prèvia als diferents promotors de concerts i esdeveniments a l´hora de confeccionar i quadrar horaris i necessitats (escaleta)