La xarxa professional d'artistes i empreses culturals

Inici > Nota Legal

Nota Legal

AVÍS LEGAL

 

TITULARITAT

PromoArt

NIF: 38074736-F

Via Augusta, 4, 4-1. 08006 Barcelona

TEL +34 932175600 (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

  

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació; li informem que www.PromoArt.cat facilita l'accés a la pàgina Web de PromoArt, els seus serveis i continguts, consistents en una xarxa professional d'artistes i empreses culturals, creada per facilitar l'intercanvi entre els artistes i els seus promotors, i així promocionar la comercialització de la seva obra i/o ser contractats per tercers. Així mateix, posem en el seu coneixement que PromoArt. respecta i observa les obligacions legals vigents.

El present lloc ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de

tercers, oferts per PromoArt

L'accés a www.PromoArt.cat per qualsevol usuari d'Internet, implica l'acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals. L'accés a determinats continguts presentats a través d'aquest lloc Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels esmentats continguts, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

 

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

 

1. ACCÉS GENERAL

PromoArt és una Web d'accés lliure i gratuït pels usuaris d'Internet.

La utilització d'aquesta Web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari del lloc, i l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la mateixa. Per això, PromoArt recomana a l'Usuari llegir les condicions d'ús atentament cada vegada que accedeixi al el Web.

PromoArt, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, així com de tercers Usuaris enregistrats a la Web, els quals tenen finalitats merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat. En cas d'existir enllaços a diferents llocs web, PromoArt no es responsable del seu contingut o destí.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com assessorament, sinó merament com el que son, informatius. Pel fet de l'accés no suposa cap tipus de relació comercial ni professional amb els artistes i professionals que integren o participen a la pàgina web.

 

MENORS

Inscriure’s en el present lloc Web està destinat exclusivament a majors de 18 anys per la qual cosa qualsevol utilització per menors de l'esmentada edat està prohibida.

 

2. ACCÉS PARTICULAR

Per accedir a algun dels serveis i/o productes particulars del Web, com editar un perfil artístic i publicar notícies, actes a l’agenda o obra per vendre, es

disposarà d'un usuari i d'una clau les quals són personals i intransferibles i vostè es compromet a vetllar per la seva confidencialitat.

 

Mitjançant l'acceptació de les condicions particulars del Web, Vostè declara:

a). que és una persona major d'edat i amb capacitat per a contractar

b). que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

 

Registrar-se a Promoart és gratuït. Tot i que hi ha altres modalitats de pagament que t'ofereixen més serveis personalitzats.

 

Els procediments d'identificació i autenticació per a l'accés es podran modificar per PromoArt, per a la qual cosa seran comunicats convenientment.

PromoArt, no es fa responsable dels accessos indeguts a la part privada del Web

mitjançant la utilització de les claus d'accés en nom de l'usuari.

L'usuari es fa responsable del mal ús i accessos no autoritzats que poguessin fer tercers a través de l'usuari i la clau per accedir a la part privada del Web.

Vostè es compromet a comunicar immediatament a la Web, qualsevol pèrdua, substracció o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de l'usuari i la clau.

 

Els serveis com a Usuaris registrats son el següents:

1r. Serveis Gratuïts (0 € any):

- Publicar fitxa completa

- Revista: Publicacions il·limitades

- Agenda: Publicacions il·limitades d'actes

 

2n. Serveis Bàsics (50€/any + IVA):

- Serveis Gratuïts

- Cercador: millora en el posicionament

– Aparició a la newsletter o butlletí general

- Aparador: 4 obres (Cds, llibres, propostes d'espectacle, obra plàstica,...)

3r. Serveis Premium (150€/any + IVA):

- Serveis Bàsics

- Entrevista de projecte

- Aparicions rotatives en els posicions destacades en el cercador

– Newsletter individual i personalitzada

- Nosaltres publiquem els teus actes

- Banner de publicitat durant una setmana

- Aparador: 12 obres (Cds, llibres, propostes d'espectacle, obra plàstica,...)

- NO TENS TEMPS? Nosaltres publiquem el teu perfil, notícies, actes, projectes,... 

Qualsevol dels serveis anteriors es poden contractar per separat, a més d’altres com:

- Banners de publicitat

- Disseny dossier artístic digital

- Entrevista en profunditat

- Actualitzem el teu facebook, twitter i altres xarxes professionals

- Actualitzem el teu web professional

- Redactem i publiquem el teu article a la Wikipèdia

- Difusió als media tradicionals (premsa, ràdio, tv,...)

- Management artístic- Gestió d’actuacions

- Tramit de subvencions

 Per la consulta del preu i condicions dels serveis no inclosos en les tres anteriors modalitat de serveis de la Web, l’Usuari registrat haurà de dirigir-se al email: (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

  

NORMES DE DEL BLOG

1. CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del blog de PromoArt (d'ara endavant, el "blog") que té caràcter gratuït per als Usuaris enregistrats. Si l’usuari vol participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes normes com a obligatòries.

PromoArt es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut del Servei, així com també les condicions requerides per utilitzar el Servei.

 

2. EL SERVEI

El blog és un gran centre de reunions virtual i d’intercanvi d’experiències on tots els usuaris poden participar. Les converses són dins el termini real; els usuaris entren amb el seu nom donat d’alta a la Web, pel que són reconeguts per la resta del usuaris.

PromoArt no disposa de cap moderador, però PromoArt es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL SERVEI

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Servei

La prestació del Servei per part de PromoArt té caràcter gratuït per als Usuaris donats d’alta..

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Servei

L'Usuari es compromet a utilitzar el Servei d'acord amb la llei, aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. En concret:

  a).- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

 b).- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

c).- L’usuari mantindrà indemne a PromoArt davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.

b).- L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, contraris a allò establert en les Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Servei o impedir la normal utilització o gaudi del Servei per part dels Usuaris. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través del Servei informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que:

(a) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i a la resta de l'ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bones costums

  generalment acceptades o a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(i) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del

 comunicant;

(h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violin els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

(l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(m) provoquin, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del Servei.

3.3. responsabilitat per danys i perjudicis

 L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PromoArt

pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d'aquestes Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del Servei. En participar als blogs de la web l’usuari es l’únic responsable dels missatges que difongui, garantint a PromoArt la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes. En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs. I s’eximeix a PromoArt de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

 

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Servei

a).- Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fal·libilitat

PromoArt no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei. Quan això sigui raonablement possible, PromoArt advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Servei. PromoArt tampoc garanteix la utilitat del Servei per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiu, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines Web que formen el Servei, ni que a través d'aquest Servei es transmetin efectivament a tercers informacions, dades o continguts, o es rebin efectivament informacions, dades o continguts de tercers.

PromoArt exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del servei, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al servei i a les errades del servei i, en particular, encara que no de manera exclusiu, a les errades en l'accés a les diferents pàgines Web del servei, així com en la transmissió o en la recepció d'informacions, dades o continguts.

b).- Privacitat i seguretat en la utilització del Servei

PromoArt no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Servei i, en particular, no exclou que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús del Servei que fan els Usuaris o que puguin accedir i, si és el cas, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició de tercers, rebin, obtinguin o accedeixin a través del Servei, incloent els missatges enviats a través del dispositiu d'enviament de missatges privats del Servei.

PromoArt exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús del servei que fan els usuaris o que es poguessin deure a l'accés i, si és el cas, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació per part de tercers no autoritzats de les comunicacions de qualsevol classe que els usuaris transmetin o rebin a través del servei.

4.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Servei pels Usuaris

PromoArt no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular, PromoArt no garanteix que els Usuaris utilitzin el Servei d'acord amb aquestes Condicions Generals ni que ho facin de manera diligent i prudent. PromoArt tampoc té obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris. Però, PromoArt es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

PromoArt exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure a la utilització del servei per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del servei.

En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de PromoArt, a través del correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

5. DENEGACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI

PromoArt es reserva el dret a denegar la utilització del Servei a l'Usuari i a impedir i retirar les comunicacions efectuades a través del mateix, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

 

6. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del Servei té, en principi, una durada indefinida. PromoArt, no obstant això, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del Servei. Quan això sigui raonablement possible, PromoArt advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del Servei.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració escrigui'ns per correu electrònic al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES O PRIVADESA

La visita a www.promoart.cat no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan s’hagi de registrar o subministrar dades, el loc Web informa sobre quines dades son necessàries, la finalitat i ús de les pateixes per PromoArt, aixì com el caràcter voluntari o obligatori. Per gaudir determinats serveis l'usuari s’ha d’enregistrar.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, PromoArt vol que vostè conegui quina és la serva política de privadesa respecte de les seves dades personals com Usuari.

PromoArt, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractats d'acord amb les exigències legals, guardant les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos, segons el Reglament RD1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, li informem que les dades personals que ens faciliti, seran tractats amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat PromoArt.cat, i seran tractades sols dins les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar sobre els serveis i/o productes de la pàgina Web, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, llevat que ens manifesti el contrari. En cap cas cedirem les seves dades a un tercer sense el seu consentiment previ.

L'usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitats. Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. D’acord a la finalitat i usos de PromoArt.cat, part de les dades sol·licitades en l’alta d’Usuaris enregistrats seran.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

Si és necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a PromoArt, domiciliada en Via Augusta, 4, 4-1, 08006 Barcelona; o enviant un correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e), l'assumpte: Política de Privadesa.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats ni utilitzats amb altres fins comercials que els exposats. 

L'ordinador on està allotjada el Web utilitza cookies per millorar el servei prestat per PromoArt. Només pot ser llegida pel lloc Web que ho va enviar a l'equip.

Normalment els llocs Web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines Web, i analitzar el comportament dels seus Clients. Aquestes cookies s'instal·len automàticament en l'ordinador empleat pels Usuaris però no emmagatzemen cap tipus d'informació relativa a aquests, perquè és anònima. La informació que PromoArt emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació preferit, i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixer-li en les seves pròximes visites al nostre lloc Web. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc Web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

- Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.

- Emmagatzemar informació acosta de les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web d'acord amb els teus interessos individuals.

- Accelerar les teves recerques.

- Reconèixer-te quan tornis de nou al nostre lloc, sempre que accedeixis des de l'ordinador on t'has validat com soci amb el teu nom i contrasenya.

En el cas que no desitgis ser recordat per l'ordinador com usuari/soci de PromoArtYou, hauràs de marcar l'opció de “tancar sessió” sempre que abandonis el Web, del contrari, sempre que s'accedeixi a la nostra Web a través del mateix ordinador, se't reconeixerà automàticament com soci, sense necessitat de validar amb el nom i la contrasenya.

PromoArt també podrà registrar les seves adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina Web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del Lloc Web o no puguis aprofitar-te d'algun dels nostres serveis. Llevat que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al que es descriu anteriorment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL (Tema de registre marques) 

www.PromoArt.cat és un domini registrat per PromoArt. Aquest domini no pot ser utilitzat, llevat d'autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de PromoArt de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de PromoArt.

La totalitat d'aquest lloc Web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

PromoArt posa a disposició continguts i serveis que es localitzen directament a la Web i a les pàgines web / enllaços que el complementen. En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada respectant els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Les imatges, continguts i marques que identifiquen i utilitzen els artistes usuaris registrats de la Web, son propietat dels seus respectius autor, sigui feta o no menció explícita dels drets d’autor. L’únic responsable dels continguts dels artistes i del seu ús dins a Web es el propi artista o usuari registrat de la web, i es basen en el seus criteris personals. PromoArt no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. PromoArt declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda als espais del artistes d’aquesta web. PromoArt no té obligació de controlar i no controla els drets de la propietat intel·lectual e industrial de les imatges, continguts i marques que l’usuari registrat utilitza en el seu perfil informatiu. PromoArt no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. L'usuari registrat respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PromoArt pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol llei respecte a la propietat intel·lectual e industrial.

En cap cas l'accés a l'esmentat lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc Web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors Proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatius dels drets de PromoArt o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l'esmentada informació.

 

responsabilitat I OBLIGACIONS

1. responsabilitat QUANT AL CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc Web és de caràcter general així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i dels artistes registrats, i no podran ser considerats com constitutius de relació professional de qualsevol índole amb l'usuari.

 

L'usuari ha de tenir en compte que tals materials poguessin no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se per PromoArt sense avís previ. No es derivarà efecte vinculant algun de qualsevol informació que es proveeixi a través d'aquest lloc Web.

PromoArt s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en ella, en especial respecte a les característiques tècniques dels cables.

PromoArt rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per PromoArt o no publicada de manera autoritzada per ella sota el seu nom, de la mateixa manera que la responsabilitat que es derivi de la utilització dolenta dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Part del Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i

patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. PromoArt no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En qualsevol cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Web poden dirigir-se a la següent direcció contacte.

2. responsabilitat RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (ENLLAÇOS)

Els enllaços introduïts són de caràcter merament informatiu i, per tant, PromoArt no controla ni verifica cap mena d'informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs Web. En conseqüència, PromoArt declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. responsabilitat EN EL SUPÒSIT EN QUÈ AQUESTA PÀGINA SIGUI EL DESTÍ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRA PÀGINA.

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destí al lloc de PromoArt deurà atenir-se a les següents estipulacions:

 

• Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici.

• L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia direcció de PromoArt i deure abraçar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d'autorització expressa i per escrit de PromoArt, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc Web de

PromoArt, incloure'l com a part de la seva Web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser ” sobre qualsevol de les pàgines del Web.

• No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de PromoArt.

• Si volgués fer constar algun signe distintiu de PromoArt, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit.

• El Titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de PromoArt

•Es prohibeix, llevat d'autorització expressa de PromoArt, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de PromoArtYou, com paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la recerca de llocs Webs realitzada a través de cercadors.

El PromoArt no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de PromoArt amb el titular d'aquesta pàgina Web.

3. responsabilitat ASPECTES TÈCNICS.

PromoArt no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc Web de la mateixa manera que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. PromoArt no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc Web.

4. OBLIGACIÓ DELS USUARIS.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi PromoArt relativa a l'ús del lloc. A aquests efectes PromoArt es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc Web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que PromoArt pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

L'usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que PromoArt posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Els qui accedeixen al lloc Web han d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que poguessin subscriure's, i les normes generals d'ús del web. Conforme a aquests s'abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

(a) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i a la resta de l'ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(i) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

g) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars

l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violin els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

(l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(m) provoquin, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del Servei, o Incompleixin els requisits tècnics o especificacions establertes per a l'accés al lloc web.

 

DURADA I MODIFICACIÓ

PromoArt tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de manera total o parcial per PromoArt.

PromoArt podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari. Després de l'esmentada extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre PromoArt que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de manera individual a l'usuari per la mateixa.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió exprés als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.

De conformitat amb l'Article 29 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió exprés als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.